ΕΚΛΟΓΕΣ Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ.Α.Κ.Ε.  Π.Ε.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ»

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΡΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ)
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ)
ΞΕΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ)
ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ)
ΤΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΕΣΠΑ)
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΝΑΟΥΜ

Β. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΡΑΛΙΩΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Δ.Ο.Θ.

Δ.Α.Κ.Ε.  Π.Ε.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ»

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ  7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Δ.Ο.Θ./Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΚΡΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ)

ΚΑΡΑΛΙΩΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ)

ΞΕΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ)

ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ)

ΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΕΣΠΑ)

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΝΑΟΥΜ