ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας μετά και τη Διαβούλευση παρωδία εξέδωσε την εγκύκλιο για τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις Σχολικών Μονάδων που δε διαφέρει και πολύ από το κείμενο Διαβούλευσης. Στην εγκύκλιο μάλιστα δεν υπάρχουν και αρκετά σημεία που αφήνονται στο έλεος των Δ/ντών Εκπ/σης που μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου πρέπει να ολοκληρώσουν τις προτάσεις τους… καθαρός στόχος η εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού και η συγκέντρωση των μαθητών σε Σχολικές Μονάδες που κανένα τμήμα δε θα είναι μικρότερο των 25 μαθητών και σκόπιμα πιστεύουμε πως παραλήφθηκε η κορυφή ίδρυσης Σχολικής Μονάδας στην Πρωτοβάθμια που είναι το 12/θέσιο σχολείο από τη σχετική εγκύκλιο.

Όσο για τις προτάσεις εμείς επιμένουμε πως ήδη υπάρχουν απλά μετά την εγκύκλιο βαφτίζονται νόμιμες και θα εκτελεστούν!

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του Υπουργείου και βγάλτε τα συμπεράσματά σας… έκθεση ιδεών για να ικανοποιηθούν οι δήμοι και οι γονείς… χωρίς ουσιαστικά να δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα γίνουν οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις… από ότι φαίνεται τι Υπουργείο στο τέλος θα κάνει ότι θέλει!

Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Αναμοριοδότηση Σχολικών Μονάδων

Ως αιρετοί, την Τρίτη 25-1-11 ενημερώσαμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την πορεία των εργασιών της επιτροπής αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις – αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
Η επιτροπή, έως σήμερα, ασχολήθηκε κατά προτεραιότητα, με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, στην Κεντρική Υπηρεσία, σε φορείς, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης κλπ.
Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι πως η απόσπαση αποτελεί δικαίωμα του εκπαιδευτικού. Επομένως, όταν συντρέχουν λόγοι όλοι οι εκπαιδευτικοί χωρίς να εξαιρούνται και οι νεοδιόριστοι μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν απόσπαση.
Ταυτόχρονα, εκφράζω την πλήρη αντίθεσή μου σε οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού των εκπαιδευτικών με βάση τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα αν υπηρετούν σε ΣΜΕΑ, μειονοτικά, κ.α. πρέπει να έχουν το δικαίωμα της απόσπασης.
Θεωρώ, επίσης, επιβεβλημένη την κατάργηση του άρθρου 31 του Ν.3848/10 για να μην παρατηρηθούν και στο μέλλον ανεπίτρεπτες καταστάσεις όπως συμβαίνει σήμερα όπου Περιφερειακός Διευθυντής, Ιανουάριο μήνα, ανακαλύπτει πλεονάζον προσωπικό και ζητά την απόσπασή του σε άλλη Περιφέρεια χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις που δημιούργησαν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί ή να μην είναι εξαρτώμενη η απόσπαση του κάθε εκπαιδευτικού από τη βούληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης με το πρόσχημα της μη κάλυψης των λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.
Η μοριοδότηση κριτηρίων απόσπασης των εκπαιδευτικών αν πραγματοποιηθεί και ληφθούν υπόψη όλα τα αντικειμενικά κριτήρια, θα αποτελέσει θετική εξέλιξη για τον κλάδο.
Την Τρίτη 1-2-11 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στο Δ.Σ. της ΔΟΕ για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες και οριστικές προτάσεις για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
Προτάσεις που θα κατατεθούν την Τετάρτη 2-2-11 στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας ότι θα αποδεχτεί τις όποιες προτάσεις της επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης για τις αποσπάσεις, η επιτροπή θα ξεκινήσει τη συζήτηση για τις μεταθέσεις,.
Η μετάθεση αποτελεί μια σημαντική μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού. Αποτελεί δε, κατάκτηση για τον Κλάδο μας το σύστημα μεταθέσεων με μοριοδότηση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.
Όμως, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, και σύμφωνα με τις θέσεις του Κλάδου, πρέπει άμεσα να προχωρήσει η συνολική επανεξέταση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις. Ιδιαίτερα, θα πρέπει:
Α. Να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 για την ένταξη νέων ασθενειών, ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας με τις υπάρχουσες στη σχετική νομοθεσία. Είναι ντροπή συνάδελφος με 82% αναπηρία να μην υπάγεται στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξει επαναδιατύπωση των ιατρικών όρων των ασθενειών.
Β. Να υπάρξει τροποποίηση των άρθρων 4 και 30 του Ν.3848/2010 σχετικά με την τριετή υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων στην περιοχή διορισμού τους και τη διετή των υπολοίπων για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης. Η τριετής παραμονή στον τόπο πρώτου διορισμού δεν εγγυάται και καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Το αντίθετο μάλλον. Όταν οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μακριά από τις οικογένειες και τα παιδιά τους επηρεάζεται και η απόδοσή τους στο εκπαιδευτικό τους έργο. Στη σημερινή εποχή δεν χρειάζονται τιμωρητικές διατάξεις αλλά παροχή κινήτρων για την παραμονή των εκπαιδευτικών στη θέση τους.
Γ. Να αντιμετωπιστεί ο λαβύρινθος της ισχύουσας νομοθεσίας για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ και να πραγματοποιούνται με βάση το σύνολο των μορίων.
Δ. Να συγκεκριμενοποιηθούν τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για τις μεταθέσεις στα Διαπολιτισμικά και Πειραματικά σχολεία.
Ε. Να αναμοριοδοτηθούν όλα τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν με τον εξορθολογισμό των κριτηρίων μοριοδότησης όλων των σχολικών μονάδων της χώρας μας ώστε να αρθούν οι όποιες αδικίες υπάρχουν και να διαμορφωθεί ένα σύστημα μεταθέσεων απλό, κατανοητό, δίκαιο, αντικειμενικό, αποδεκτό από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένα σύστημα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Συνάδελφοι,
Την ώρα που συζητείται το θέμα της αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου των μεταθέσεων και των αποσπάσεων, o Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας ζητάει την άμεση κατάθεση των προτάσεων αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές. Η ενέργεια αυτή του Γενικού Γραμματέα σε συνδυασμό με την επίσπευση των εργασιών της επιτροπής όπως, τουλάχιστον, φάνηκε στην τελευταία συνεδρίαση δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά τα οποία δεν μπορεί να μην έχουν σχέση με τη βιασύνη του Υπουργείου να προχωρήσει άμεσα σε καταργήσεις, συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς σχολείων έτσι ώστε οι προσεχείς μεταθέσεις, αποσπάσεις και διορισμοί εκπαιδευτικών να συνδυαστούν και με τη μείωση των οργανικών θέσεων.
Η μείωση των οργανικών θέσεων ίσως είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κλάδος αφού πέραν των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων και την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θα έχει ως αποτέλεσμα μηδενικούς διορισμούς, μηδενικές ή ελάχιστες μεταθέσεις και αποσπάσεις.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης

Ενημερωτικό Σημείωμα: Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 19-1-2011

Οι σκοπιμότητες στη λειτουργία του ΚΥΣΠΕ δεν έχουν προηγούμενο.
Τυχαία, από συνάδελφο, πληροφορήθηκα ότι θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ την Τετάρτη 19-1-2011. Επικοινώνησα με τον πρόεδρο, διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν μου γνωστοποιήθηκε η συνεδρίαση και ζήτησα αναβολή για τη Δευτέρα 24-1-2011 λόγω προγραμματισμένης συμμετοχής μου σε συνέδριο.
Παρά την προφορική διαβεβαίωση ότι θα λάβει υπόψη του το αίτημά μου, τελικά, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 19-1-2011 χωρίς να ενημερωθώ από κανέναν και χωρίς να ενημερωθεί και η αναπληρωματική μου αιρετός. Τυχαίο; Δεν το νομίζω…
Αν λάβω υπόψη μου ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις η πλειοψηφία του Συμβουλίου απέρριπτε ασυζητητί όλες τις αιτήσεις αποσπάσεων ακόμα και ειδικών κατηγοριών (αναπηρίες πάνω από 67%, σύζυγοι στρατιωτικών κ.α.), σ’ αυτή τη συνεδρίαση έκαναν δεκτές κάποιες αιτήσεις, όχι τυχαίες, με αποκορύφωμα την ικανοποίηση αίτησης συναδέλφου με ένα χρόνο υπηρεσίας χωρίς να επικαλείται κανέναν λόγο, ενώ δεν ικανοποιήθηκε αίτηση απόσπασης πολύτεκνης μητέρας που ανήκει στην ειδική κατηγορία.
Δυστυχώς, δεν έγινε κατανοητό στην πλειοψηφία ότι το ΚΥΣΠΕ δεν είναι εντολοδόχος συγκεκριμένων κέντρων.
Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς καταρρακώθηκε το κύρος και η αξιοπιστία του.
Eλπίζω πως αναλογιζόμενοι όλοι μας τις ευθύνες μας δεν θα υπάρξει συνέχεια…

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης

Υπουργείο Παιδείας: Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της νέας γρίπης

Με αφορμή την ήπια επανεμφάνιση της γρίπης Α(Η1Ν1)2009 σας αποστέλλουμε τις ακόλουθες οδηγίες με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσής της:
• Αποφυγή της επαφής των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
• Αποφυγή της κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
• Συχνό πλύσιμο των χεριών.
• Κάλυψη με χαρτομάντηλο του στόματος και της μύτης σε βήχα ή φτέρνισμα.
• Συχνός αερισμός των αιθουσών.
• Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/μαθήτρια εμφανίσει συμπτώματα γρίπης, να ειδοποιούνται άμεσα οι κηδεμόνες τους για να τους παραλάβουν από το σχολείο.
• Όταν ένας μαθητής ή εκπαιδευτικός ασθενεί με υψηλό πυρετό και έχει συμπτώματα γρίπης πρέπει να παραμένει στο σπίτι.
Τέλος, το  ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «δεν κρίνεται σκόπιμη η αναστολή λειτουργίας των σχολείων καθώς και η επιδημιολογική καταγραφή των απουσιών.»
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους μαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Κατεβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.Συνεδρίασε την Τετάρτη 19-1-2011, το Δ.Σ. της ΔΟΕ με θέμα την παραπέρα αγωνιστική πορεία του Κλάδου.

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. κατέθεσε την πρότασή της για έναν αγωνιστικό σχεδιασμό  που θα αναδεικνύει τα τεράστια τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος μας.

Κάτι τέτοιο έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον εμπλουτισμό του διεκδικητικού πλαισίου της Ομοσπονδίας με όλα τα θέματα επικαιρότητας.

Συγκεκριμένα:

Τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για ένα νέο μισθολόγιο που θα επιδεινώσει την ήδη δεινή οικονομική θέση του Έλληνα εκπαιδευτικού.

Τις ολέθριες συνέπειες από τις αποφάσεις της κυβέρνησης για περικοπές μισθών και επιδομάτων και τις συνεχείς αυξήσεις σε όλα τα αγαθά που έχουν οδηγήσει στην τραγική συρρίκνωση του εισοδήματός μας.

Τον προϋπολογισμό του 2011, προϋπολογισμό φτώχειας, που μειώνει ακόμα περισσότερο τις δαπάνες για την Παιδεία (για πρώτη φορά σε ποσοστό κάτω από το 3% του ΑΕΠ).

Τη  δραματική περικοπή των επιχορηγήσεων των σχολικών επιτροπών, η οποία  έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα.

Την παντελή έλλειψη προγραμματισμού από την πλευρά της κυβέρνησης για κινήσεις που θα αντιμετωπίζουν το οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων.

Την περίφημη «αναδιοργάνωση της οργανοδιοικητικής δομής του εκπαιδευτικού συστήματος» την οποία ήδη έχει απορρίψει ο Κλάδος και η οποία είναι σίγουρο ότι θα χειροτερέψει κατά πολύ τους όρους λειτουργίας της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Τις δρομολογούμενες συγχωνεύσεις και τους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων (σύμφωνα με τις προτάσεις και τις καθοδηγούμενες «διαρροές» από το ίδιο το κυβερνητικό στρατόπεδο), που με το πρόσχημα τον όποιο «εξορθολογισμό» θα οδηγήσουν στην απόλυτη υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης με μοναδικό κριτήριο τον περιορισμό των διορισμών.

Το θέμα της Μετεκπαίδευσης, ενός θεσμού με μεγάλη και ουσιαστική προσφορά στην εκπαίδευση, που οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί περιλαμβάνουν τον τερματισμό της λειτουργίας της.

ü  Πραγματοποίηση στάσης εργασίας (3ωρης ή 2ωρης) την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας. Στην κινητοποίηση αυτή θα περιλαμβάνεται και διαμαρτυρία για την επικίνδυνη τακτική της κυβέρνησης να μην καλύπτει τα κενά του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής με καθηγητές αλλά να αναθέτει τη διδασκαλία του μαθήματος σε δασκάλους (κάτι που συμβαίνει αντίστοιχα και με άλλα μαθήματα).

ü  Επιδίωξη συνάντησης την ημέρα αυτή με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην οποία θα τεθούν όλα τα παραπάνω ζητήματα.

ü  Συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 10 Φεβρουαρίου με το πλαίσιο αιτημάτων του Κλάδου και την ανάδειξή τους.

ü  Κοινή σύσκεψη με το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για το συντονισμό των κινήσεων των δύο Ομοσπονδιών.

ü  Κήρυξη από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης για το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ή το πρώτο του Μαρτίου (αν είναι δυνατό από κοινού με την ΟΛΜΕ) για την ανάδειξη και δυναμικότερη διεκδίκηση όλων των αιτημάτων μας.

ü  Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων και Ολομέλειας Προέδρων στο δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου που θα έχουν ως στόχο την κινητοποίηση του εκπαιδευτικού κόσμου και την  αγωνιστική αφύπνιση των εκπαιδευτικών ώστε να βγει ο Κλάδος από την ηττοπαθή στάση που του έχουν υποβάλλει η κυβέρνηση και οι εντολοδόχοι δημοσιογράφοι των μεγάλων «ειδησεογραφικών» οργανισμών και να συμμετέχει δυναμικά στις προτεινόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Το Δ.Σ. κατέληξε στην ψήφιση της κινητοποίησης της Τετάρτης 26-1-2011.

Τα 4 μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Κικινής Θανάσης

Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Ρηνάκη Καίτη

Ανδρουλάκης Μάνος

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (Στο παρόν και το μέλλον)

Μειώνονται και πάλι οι μισθολογικές δαπάνες καθώς και οι επενδύσεις προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για το 2011 στα 6,5 δις ευρώ.

Ο νέος προϋπολογισμός στηρίζεται και πάλι στη συγκράτηση των κονδυλίων που αφορούν τους τομείς της υγείας, τη μείωση των μισθών και τις επενδυτικές δαπάνες.

Ήδη  οι μισθολογικές δαπάνες το 2010 μειώθηκαν κατά 2074 εκατ. ευρώ, (εάν λάβουμε υπόψη ότι τα μέτρα άρχισαν να εφαρμόζονται σταδιακά -8% και -12% + κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, γίνεται κατανοητό ότι από το 2011 που τα ίδια θα εφαρμοσθούν σε πλήρη ανάπτυξη από τις αρχές του χρόνου, τότε οι δαπάνες, μόνο με τα ήδη ισχύοντα μέτρα, θα μειωθούν πολύ περισσότερο από τα 3 δις ευρώ).

Με αυτά τα μέτρα και για το 2010 σε κάθε δημόσιο υπάλληλο έγινε μείωση μισθού, σε ετήσια βάση, από 2000 έως 8500 ευρώ (εάν είναι ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων, τότε ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός μειώθηκε από 4000 έως 17000 ευρώ), ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και το ύψος των επιδομάτων. Αυτό βεβαίως αφορά την μείωση που προκύπτει από το – 20% των επιδομάτων και τη μετατροπή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στα ευτελή επίπεδα των 500, 200, 200 ευρώ. Εάν προσθέσουμε και τη μείωση από τη μη χορήγηση  του αναλογούντος ποσού λόγω του τιμαρίθμου που στο τέλος του χρόνου αθροιστικά θα είναι περίπου στο 12% (2008 αφορά πάγωμα από την προηγούμενη κυβέρνηση, 2009 και 2010, αφορά την υπάρχουσα κυβέρνηση).

Εάν προσθέσουμε επίσης τις απώλειες από την αλλαγή του φορολογικού συστήματος, την αύξηση του Φ.Π.Α., τα τέλη κυκλοφορίας, τα καύσιμα, τα διόδια κ.λ.π.-κ.λ.π. τότε διαπιστώνεται ότι με τα ήδη υπάρχοντα μέτρα οι μισθοί (κατ’ αναλογία και οι συντάξεις) στην πραγματικότητα έχουν υποστεί μείωση  ίσως και παραπάνω από το 40%.

Φαίνεται όμως ότι αυτές οι παρεμβάσεις που θα συνεχιστούν και το 2011 (ίσως και για όλα τα επόμενα χρόνια) δεν ικανοποιούν ούτε τους εκπροσώπους της Τρόικας, ούτε την κυβέρνηση η οποία αφενός έχει υπογράψει συμφωνία (και πάλι ερήμην του ελληνικού λαού) που αναφέρεται στο εθνικά προδοτικό μνημόνιο, όπου   επιβάλλει   την   πραγματοποίηση  νέου  μισθολογίου  για  το δημόσιο,  από 1-6-2011, προκειμένου να νομοθετηθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

α)  πλήρης αποδέσμευση της σχέσης εργαζομένων – συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι πλέον θα αποτελέσουν ξεχωριστή, στην ουσία εγκαταλελειμμένη, περίπτωση στην Ελληνική κοινωνία.

β)  πλήρη αποξένωση των διοριζόμενων στις δημόσιες υπηρεσίες από 1-1-2011 αφού αφενός με την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ αποκτούν δική τους πορεία ιατροφαρμακευτικής και συνταξιοδοτικής προστασίας και αφετέρου η μισθολογική πολιτική για αυτούς θα προσαρμοστεί στα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα (εκκίνηση περίπου στα 700 ευρώ με πορεία ανάπτυξης ανάλογη με τις συμβάσεις που θα συμφωνεί η κάθε επιχείρηση δηλαδή ξεχωριστά το κάθε υπουργείο).

γ)  κριτήριο αξιολόγησης όπου ο κάθε προϊστάμενος (δυστυχώς στην Ελλάδα της σκληρής κομματικής και αναξιοκρατικής ανέλιξης στην ιεραρχία) θα δύναται να αξιολογεί και να επιβραβεύει ή να τιμωρεί μισθολογικά τους εργαζόμενους.

δ)  οι νυν εργαζόμενοι θα υποστούν τις συνέπειες της νέας μείωσης των επιδομάτων τους μέχρι το 2013 όπως έχει συμφωνηθεί να είναι στο ποσό των 2,7 δις ευρώ.

Πρέπει  εδώ να  αποκαλύψουμε ότι οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων είναι για τους βασικούς τους μισθούς 6,9 δις ευρώ και για τα διάφορα επιδόματα 5,2 δις ευρώ ετησίως. Με την προγραμματισμένη και συμφωνημένη παρέμβαση της μείωσης των επιδομάτων κατά 2,7 δις ευρώ μέχρι και το 2013, φαίνεται καθαρά ότι θα επέλθει νέα μείωση  στα επιδόματα περίπου στο 60% στην τριετία (ήτοι 20% για κάθε έτος) αρχής γενομένης είτε από 1-6-2011, ως αναφέρεται στο μνημόνιο, είτε από τις αρχές  του 2012 όπως ανακοινώνεται δημοσιογραφικά τελευταία.

Ακόμα όμως χειρότερα όπως αποκαλύπτουν βάσιμες πληροφορίες (ίσως και σκόπιμα διαρρεόμενες για να προετοιμάσουν το έδαφος), η παρέα της τρόικα απαιτεί ακόμη μεγαλύτερες περικοπές  στις δαπάνες της μισθοδοσίας γιατί ως ισχυρίζονται (τους δικαιώνουν οι αναποτελεσματικές παρεμβάσεις του 2010 που δεν ανταποκρίθηκαν στη συλλογή εσόδων όπως έγινε  ο σχεδιασμός), τα έσοδα είναι λιγότερα κατά 6,5 δις ευρώ περίπου και τα οποία ευχαρίστως  η κυβέρνηση αποδέχθηκε να τα μεταφέρει στο 2011 με αύξηση των ήδη επιβαρυμένων και δυσβάσταχτων μέτρων για να εισπράξει τις επιβραβεύσεις των κ.κ. Γιούνκερ, Στρος Καν και Όλι Ρεν (τα μέτρα που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός,   εκτός από τις μειώσεις για τις δαπάνες για την υγεία, δεν πρόκειται να αποδώσουν τα προβλεπόμενα). Ήδη συζητείται η πλήρη περικοπή του υπολοίπου των επιδομάτων δώρου Χριστουγέννων – Πάσχα και αδείας και η δρομολόγηση κατάργησης πλήρως και των υπολοίπων επιδομάτων προκειμένου να μείνει  μόνο ο βασικός μισθός.

Εξάλλου, αφού ήδη αποφάσισαν να περικόψουν ακόμη και τα επιδόματα των πολυτέκνων (βάζοντας εισοδηματικά κριτήρια), τίποτα δεν πρόκειται να σταματήσει την απαίτηση των δανειστών, των κερδοσκόπων και τοκογλύφων, να συνεχίσουν το εξαιρετικής σημασίας «κοινωνικό» τους έργο που είναι: «ποσώς μας ενδιαφέρει η κατάρρευση της χώρας,  η οικονομική εξαθλίωση του λαού και η μεγιστοποίηση του χρέους που θα δημιουργήσει οικονομική και πολιτική εξάρτηση πολλών επομένων γενεών του λαού σας».

Δυστυχώς σ’ αυτή την  εγκληματική πολιτική για τη χώρα και το λαό μας έχει  απόλυτα συμφωνήσει η κυβέρνηση Παπανδρέου και η οποία κατά παράβαση του Συντάγματος, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Λαϊκής Κυριαρχίας, έχει πλήρως εκχωρήσει τα δικαιώματα της Νομοθετικής εξουσίας (ότι ψηφίζει η ελληνική Βουλή έχει προηγουμένως την έγκριση της Τρόικα), έχει απόλυτα υποτάξει την Εκτελεστική εξουσία επίσης στην Τρόικα, αφού οτιδήποτε πράττει είναι κατόπιν εγκρίσεως των τριών εκπροσώπων (ΔΝΤ – Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ.).

Το περίεργο διαδραματίστηκε και στην εκδίκαση της αγωγής της ΑΔΕΔΥ και άλλων φορέων στην Μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, όπου οι δύο εισηγήτριες ταύτισαν πλήρως την εισήγησή τους με το μνημόνιο και μετέτρεψαν το περιεχόμενο της εισήγησης τους σε πολιτικό μανιφέστο και όχι σε κείμενο με τα χαρακτηριστικά δικαστηρίου που προστατεύει το δίκαιο και τους πολίτες από κάθε αυθαιρεσία, κάθε παρανομία, αδικία από  όπου και αν προέρχεται.

Η ελπίδα πλέον έχει μείνει στην απόφαση των κ. κ. δικαστών για να αποδειχθεί και το εάν και κατά πόσο η Τρίτη εξουσία, η δικαστική, στη χώρα μας, παραμένει αδέσμευτη και ανεξάρτητη, όπως προβλέπει το σύνταγμα  ότι είναι  ο προστάτης του λαού και της χώρας, αφού είναι η μόνη εξουσία που, όπως όλοι πιστεύουμε, δεν μπορεί να ελέγξει η τρόικα  με τους δανειστές, κερδοσκόπους και τοκογλύφους.

Για  την Ε.Γ. της ΔΑΚΕ –Δ.Τ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                         ΕΡΜΗΣ  ΚΑΣΣΕΣ

Πρόταση Αλλαγής του Νομοθετικού Πλαισίου Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Η μετάθεση αποτελεί μια σημαντική μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού. Αποτελεί δε, κατάκτηση για τον Κλάδο μας το σύστημα μεταθέσεων με μοριοδότηση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.

Όμως, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, και σύμφωνα με τις θέσεις του Κλάδου, πρέπει άμεσα να προχωρήσει η συνολική επανεξέταση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις. Ιδιαίτερα, θα πρέπει:

Α. Να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 για την ένταξη νέων ασθενειών, ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας με τις υπάρχουσες στη σχετική νομοθεσία. Είναι ντροπή συνάδελφος με 82% αναπηρία να μην υπάγεται στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξει επαναδιατύπωση των ιατρικών όρων των ασθενειών.

Β. Να υπάρξει τροποποίηση των άρθρων 4 και 30 του Ν.3848/2010 σχετικά με την τριετή υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων στην περιοχή διορισμού τους και τη διετή των υπολοίπων για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.

Η τριετής παραμονή στον τόπο πρώτου διορισμού δεν εγγυάται και καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Το αντίθετο μάλλον. Όταν οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται μακριά από τις οικογένειες και τα παιδιά τους επηρεάζεται και η απόδοσή τους στο εκπαιδευτικό τους έργο. Στη σημερινή εποχή δεν χρειάζονται τιμωρητικές διατάξεις αλλά παροχή κινήτρων για την παραμονή των εκπαιδευτικών στη θέση τους.

Γ. Να αντιμετωπιστεί ο λαβύρινθος της ισχύουσας νομοθεσίας για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ και να πραγματοποιούνται με βάση το σύνολο των μορίων.

Δ. Να συγκεκριμενοποιηθούν τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για τις μεταθέσεις στα Διαπολιτισμικά και Πειραματικά σχολεία.

Ε. Να αναμοριοδοτηθούν όλα τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν με τον εξορθολογισμό των κριτηρίων μοριοδότησης όλων των σχολικών μονάδων της χώρας μας ώστε να αρθούν οι όποιες αδικίες υπάρχουν και να διαμορφωθεί ένα σύστημα μεταθέσεων απλό, κατανοητό, δίκαιο, αντικειμενικό, αποδεκτό από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένα σύστημα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.

Σημ.: Σας ενημερώνω πως υποβλήθηκαν 9.440 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.