ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010

Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010, καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για όσες και όσους θέλουν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο υπηρεσίας ώστε να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Καμία ενέργεια και καμία δήλωση δεν απαιτείται να γίνει γι αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Από τον υπηρεσιακό του φάκελο φαίνεται πότε θεμελίωσε κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επιμονή σε αντίθετη άποψη δείχνει είτε άγνοια της ασφαλιστικής νομοθεσίας είτε υποκρύπτει οικονομική σκοπιμότητα από επιτήδειους διαφόρων γραφείων.
Η εξαγορά των αναγνωριζόμενων υπηρεσιών που προβλέπει ο Ν. 3865/2010 δηλ., στρατιωτική θητεία, πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί (1 χρόνος για το πρώτο παιδί και 2 χρόνια για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο), ο χρόνος σπουδών και ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών είτε απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προσαύξηση της σύνταξης, δεν είναι απαραίτητο να γίνει μέχρι 31-12-2010. Όποτε και να γίνει, αν ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31-12-2010, θα υπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.

π.χ μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων που συμπληρώνει μέχρι 31-12-2010  23 χρόνια υπηρεσίας για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) και να μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 50 ετών, θα χρειαστεί να εξαγοράσει 2 έτη πλασματικού χρόνου για τα παιδιά. Η αναγνώριση αυτή δεν είναι απαραίτητο να γίνει μέχρι 31-12-2010. Μπορεί να γίνει όποτε θελήσει και θα θεωρηθεί ότι θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010. Αν δε ζητήσει όμως ποτέ αναγνώριση αυτού του πλασματικού χρόνου, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 ,οπότε τότε θα απαιτείται η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, εφόσον κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας υπήρχε ανήλικο παιδί.
Τρίτεκνος πατέρας που συμπληρώνει μέχρι 31-12-2010 18 έτη υπηρεσίας, χρειάζεται 2 έτη για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ( 20ετία) και να μπορεί να αποχωρήσει από το 2011 και μετά σε ηλικία 52 ετών με 21 όμως έτη υπηρεσίας.
Μπορεί να ζητήσει εξαγορά τουλάχιστον 2 ετών στρατιωτικής θητείας ή πλασματικού χρόνου για τα παιδιά. Η αίτηση για εξαγορά μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της σταδιοδρομίας του και να θεωρείται ότι θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.
Διευκρινίζουμε ότι το δικαίωμα της ανηλικότητας των παιδιών με 25ετία για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όπως και το δικαίωμα της τριτεκνίας με 20ετία ισχύει και για τους δύο γονείς δημοσίους υπαλλήλους με τη διαφορά ότι τα δικαιώματα αυτά για τους πατέρες υπαλλήλους έχουν εφαρμογή από 1-1-2011 και μετά με τα όρια ηλικίας που προβλέπει ο Ν. 3865/2010.
Μπαλάγκας Γιάννης
Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ.